Slå av maskinen automatisk

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.
Automatisk stengt ned Windows

Det finnes mange verktøy for å gjøre datamaskinen til å slå seg av automatisk på et bestemt tidspunkt, men hvis du er i et travelt og ikke ønsker å undersøke mye om det, gir Windows en enkel funksjon for å utføre denne oppgaven.

Det er en kommando som kan kjøres fra Windows konsollen, som du får tilgang fra Run-feltet, CMD skriftlig eller ved å gå til automatisk stenge ned Windows All automatisk stengt ned Windows automatisk stengt ned Windows Command Prompt.

Kommandoen som kjører automatisk nedstengning av PC kalles Shutdown, og å jobbe med konsollen må skrive følgende:
30Shutdown shutdown -s -t -s er selve kommandoen, mens -t indikerer tiden som vil være slutten for å plassere en markant verdi i løpet av sekunder.

I eksempelet ovenfor, vil Windows automatisk slå seg av innen 30 sekunder.

automatisk stengt ned Windows gir, automatisk stengt ned Windows indikerer, automatisk stengt ned Windows sekunder, Automatisk stengt ned Windows-tilgang, kalt automatisk stengt ned Windows, merket automatisk stengt ned Windows